O buvo taip…

Teko vasarą praleisti vienkiemyje Labanoro viduryje. Būnant gamtoje, tikiu, daug kam kyla mintys – kaip smagu būtų pensijoje turėtį kokį namelį vidur miško… Visiška laisvė.

Mums šios mintys išsirutuliojo iki – o kodėl gi laukti pensijos? Ar skirti savo laiką darbui mieste kiekvieną mielą dieną, kad galėtum ten išsilaikyti ir galiausiai išsipirkti kelis kambarėlius mūriniame bloke? Ar kiekvieną mielą dieną dirbti sau ir savo žemę? Tai yra du skirtingi, vienodai svarbūs ir teisingi keliai. Skirtumas tik – o kuris kelias tavo?

Pagyvenus Kaune, Vilniaus centre, Anglijoje, jau galėjome drąsiai sakyti, kad mūsų kelias – kitas. Ar pažįstamas jausmas, kai protas maištauja, o širdis, rodos, šypsosi jam tiesiai į akis, sakydada: „Paskui mane“?

Taip mus vedė namų paieškos. Apžiūrėjome dvi vietas ir trečiojoje rodydama pirštu pro bruzgynus į suklypusias trobos gonkeles tariau: „Čia bus mūsų miegamasis“. Jokių loginių paaiškinimų, tiesiog aiškus ir tyras jausmas – čia man gera.

Toliau skaityti O buvo taip…

Pradžia

Pradžioje buvo svajonė.
Jie norėjo būti laisvi ir tuo pačiu ryšyje.
Sutiko vieną gerą žmogų, paskui kitą. Žmonės parodė kryptį.
2012 metais jie užklydo į Verikaičių sodybą. Šulinys, dūminė pirtis ir sena troba lauko apsuptyje – tai buvo ženklai, kuriais norėjosi sekti.
2013 metų gruodžio 5 d. pasirašoma sodybos įsigijimo sutartis ir viešas startas.